20160216

Nota de prensa do Grupo 'Por Nuestro faro' sobre o 'Catálogo das paisaxes'

Fronte do grupo en Facebook

O pasado 12 de febreiro, tivemos coñecemiento polos xornais do inicio da fase de información pública do « Catálogo das paisaxes », trala súa  aprobación polo Consello da Xunta. A « Lei do Solo », aprobada esa mesma semana establece no seu artigo 30 a categoría de « solo rústico de especial protección paisaxística », unha nova categoría que ten permitido identificar 207 áreas para as que se establecerán obxectivos de calidade, normas e recomendacións, que deberán ser tidas en conta polos planes urbanísticos e sectoriais. Este novo instrumento de protección do noso territorio, non inclúe polo momento ningunha zona pertencente ó concello de Ribadeo. Por este motivo, desde o grupo « Por nuestro faro » queremos comunicar que, durante o período de alegacións, propoñeremos que se inclúan no « Catálogo das Paisaxes », a Ría de Ribadeo, « As Catedrais », e « Illa Pancha », con valores paisaxístico, turístico e cultural que están fora de toda dúbida.
Por elo, queremos instar ó Concello de Ribadeo a que apoie a nosa iniciativa, que estimamos de gran utilidade para a conservación destas zonas xa clasificadas de especial protección por varias normativas, -entre elas a do propio plan urbanístico municipal (PXOM), ou a Rede Natura 2000, a nivel europeo, entre outras- pero que, polo momento, no se teñen en conta pola Xunta á hora de elaborar ese Catálogo. Invitamos tamén a outros colectivos, motivados pola idea de protexer, e reglamentar a calidade do noso patrimonio natural, a sumarse a esta petición e/ou a propor espacios que consideren de interese.
Grupo « Por nuestro faro »

Ningún comentario: