20151211

Illa Pancha: novidades

 *Foto retirada: posta por erro e retirada por petición*
O certo é que esta tempada sucédense as novidades sobre a illa Pancha. Algunhas, xa sabidas, outras, non tanto.
A primeira quizá deba ser precisamente a falta de novidade sobre algún tema: o concello segue sen responder desque puxen a anterior nota sobre a illa Pancha con un documento de petición de información.
A segunda, que despois de poñer os medios en diversas ocasións sobre o apoio recibido para a conservación da illa Pancha que había moita xente de fóra (en diversas versións), un estudo preliminar encabezado por Evaristo Lombardero desmínteo totalmente:
"ESTUDO DA VINCULACION CON RIBADEO DOS MEMBROS DO COLECTIVO “POR NUESTRO FARO”
A día 9 de decembro de 2015 o grupo “Por Nuestro Faro” ten 725 membros. Dado que descoñecemos con exactitude a procedencia destas persoas e a sua vinculación con Ribadeo fixemos o seguinte traballo:
Intentamos identificar aos cen primeiros membros que aparecen na páxina web do colectivo asignadoos a un dos seguintes grupos:
1.- Naceu en Ribadeo e vive en Ribadeo.
2.- Naceu en Ribadeo e vive fora.
3.- Naceu fora e vive actualmente en Ribadeo.
4.- Naceu fora e vive fora.
Os resultados foron os seguintes:
Grupo 1º: 60
Grupo 2º: 18
Grupo 3º: 13
Grupo 4º: 7
Non identificados: 2 (utilizan seudónimos).
COMENTARIOS: Tendo en conta que estudamos ao 13,7 % do colectivo e que os casos foron tomados correlativamente, sen exclusións arbitrarias, entendemos que os resultados poden ser significativos. A partir de aquí o 91 % dos membros tería unha forte vinculación con Ribadeo dado que ou serían nados e residentes no concello, ou nados eb Ribadeo e residentes fora ou nados fora e residentes na actualidade. Un sete por cento serían persoas nadas noutros pontos e na actualidade residentes noutro concello, algúns de Galicia, España ou do extranxeiro. Estas sete persoas foron identificadas e todas teñen fortes vencellos con Ribadeo, ben por ter familia, por ter traballado en Ribadeo ou por outras causas. Non atopamos ningún caso de persoas totalmente que alleas a Ribadeo e que supostamente pertencesen a “Por Nuestro Faro” simplemente por simpatía, amizade ou outras causas. En dous casos foi imposible identificar ao membro por presentarse cun seudónimo. Habida conta que debe respectarse o dereito á intimidade non fixemos mais xestións para identificar a estas persoas. En calquer caso o número é insignificante.
CONCLUSION: A gran maioría dos membros de “Por Nuestro Faro” teñen fortes vínculos con Ribadeo e en caso de existir algun membro sen relacions directas sería unha cifra irrelevante."
Coido que chega para ver o 'ribadensismo' dos apoios.
En terceiro lugar, unha nota que xa foi difundida e contestada, pero non comentada, a resposta da Unidad de atención al Ciudadano.
Dirección General para la Sostenibilidad de la Costa y del Mar.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente":
"Buenos días:
En contestación a su solicitud de información relativa al proyecto de Reforma interior del antiguo faro de la Isla Pancha, en Ribadeo, para uso hotelero, promovido por la autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian, se informa lo siguiente:
Con fecha 2 de marzo de 2015, esta Dirección General, en respuesta a una solicitud de Puertos del Estado, informó lo siguiente:
esta Dirección General no plantea objeción alguna a la solicitud para uso como alojamiento en el Faro de Isla Pancha, situado en Ribadeo (Lugo), adscrito a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian, dentro de los límites fijados por la misma.
El proyecto presentado por la Autoridad Portuaria e informado por esta Dirección General, que venía acompañado de informe favorable de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia, consiste en una reforma interior de la planta baja del edificio del faro, que actualmente consta de salón-comedor, dos dormitorios, un baño y una cocina, para hacer dos cocina-comedor, dos dormitorios y dos baños, sin alterar la estructura del edificio ni las fachadas, que mantienen las mismas ventanas y puerta de acceso al edificio. En el proyecto no se plantea ninguna cafetería, ni construcciones anexas al edificio actual y se conserva la fachada actual sin modificación alguna.
No obstante para una información más detallada deberían dirigirse a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian que es el titular del Faro de Isla Pancha y promotor de la reforma que se propone.
Un saludo"
Comentado o anterior a traverso dos medios, a promotora di que a cafetería anunciada non vai nel, senón nunha estrutura desmontable na zona de garaxes, con teito axardinado como terraza. Non entendo moi ben unha estrutura desmontable con teito axardinado. O mesmo que non cadra moi ben por exemplo, que, se a cafetería vai na zona de garaxes, os coches dos posibles clientes dun hotel que se pretende de altas prestacións vaian deixar os coches no exterior ó salitre da xerfa da illa.
Así as cousas, a última xuntanza polo momento do grupo celebrouse o luns sete de decembro. A máis de programar a próxima xuntanza, houbo diversos temas tratados, pois está claro que a transparencia das institucións fai que sexa necesario polo momento seguir pedindo información, ó tempo que se sigue todo o proceso e se programan accións en diversos sentidos.
Mentres, o grupo segue a medrar, os 18600 € anuais (1550 mensuais) e o prazo de dez anos deberan estar correndo dende a concesión xa hai varios meses, polo momento non hai apertura á vista... e está cada vez máis claro que o tema vai ter un seguemento polo grupo, sexa cal sexa o desenvolvemento que vaia tendo.
Non sei se só con fins publicitarios, pero coido que a apertura estaba prevista para a ponte pasada, e polo que parece, aínda non hai permiso de obras, despois de peticións cursadas polo concello a algunhas institucións, segundo nota xa mencionada aquí.
A información complétase con outras cousas. Por exemplo, unha páxina en Facebook cun suposto hotel faro de isla Pancha aberta hai xa abondos meses e que non está recibindo demasiadas boas cualificacións precisamente por partir dunha base falsa: non existe tal hotel, aínda que a primeira cualificación do servizo fora de 5 estrelas o 25 de maio pasado.
Algo que se leva desenvolvendo dende hai tempo non parará de golpe. Nin se pretende. Mentres non se procure un destino de servizo comunitario para a illa Pancha, seguirá a súa desatención, a separación cun pobo que ten á beira e que ten nela un símbolo pero ó que non se lle permite acceso, etc.
Pero si estamos nun punto no que a orientación do avance está a cambiar, diríase que xa cambiou. Así pois, entre as ideas alternativas para a illa haberá que ir desbrozando o terreo e ver cal remata asentando.

5 comentarios:

elfarero dixo...

Os habeis confundido, la foto es de Elfarero Audiovisuales y os rogaría la retiraseis cuanto antes.

SUSO Fdez dixo...

como mudan as persoas,
quen te ve agora

SUSO Fdez dixo...

como muda a xentiña

Anónimo dixo...

No se trata de mudar, cambiar o lo que sea, las imagenes tienen un propietario y un Copyright, y hay que cumplirlo. No todo es ancha es castilla don suso Fernández, mucho pedir el estricto cumplimiento de la legalidad en lo que respecta al faro, pero cuando toca acatar la legalidad, todo vale, AS PERSOAS MUDAN, COMO MUDA A XENTIÑA. Xa xa.
Resumiendo, un dios pa mi, y otro pa los DEMÁS, todo un clásico ...

agremon dixo...

Unha nota: puxen o comentario anterior aínda sendo anónimo, contra a costume deste sitio, ó ser orixinado por unha falta miña e como primeira contraresposta deste tipo, pero non serán postos outros comentarios anónimos.