20151007

Do (noso) mar... contaminado

Sabido é que o mar estase a converter nun vertedoiro. Contaminación nun lugar onde todo vai parar ou acumulación de residuos de plástico, con illas inmensas no centro dos océanos súmanse á sobreexplotación de especies e o desequilibrio ecolóxico consecuente.
Esta semana, coa xunta de confrarías en Burela e a xuntanza desta tarde do Grupo de acción Costeira A Mariña-Ortegal, parece que a atención da zona se centra un pouco máis nese veciño imponente e imprescincible.
Así, enterámonos de algo que informe de augas de Galicia, pero que ten dificultade para abrirse paso ata as nosas cabezas: mesmo nunha zona tan pouco contaminada relativamente como a nosa, hai detectados 19 verquidos contaminantes.
A pregunta xurde de xeito inmediato: por que non se frean? A resposta non a teño, aínda que despois de seguir un verquido continuado no CAVI (ou aquí, ou aquí...) ou outros tipos de contaminación como electromagnética ou acústica, ocórreseme algunha hipótese.
Mentres, tamén se expón que a acuicultura, tal e como se está a practicar, perxudica o marisqueo e a pesca. Non é novidade, e lémbrome a loita contra a planta que se pretendía implantar en Meirengos, e que deixou como restos a lagoa Cascos.
Para completar o panorama, esta tarde tentará decidirse a inversión / subvención de varios millóns de euros por parte do grupo de Acción Costeira. Xuntanza aberta en Celeiro, pero coido que non moita profundidade de estudo para ver o seu rendemento.
E mentres, en Ribadeo parece que miramos ó mar máis para bañarnos que para outra cousa... e é un lugar grande, extenso, poboado de vida como para mirar para el como se dunha bañeira xigante se tratara.
Deixo algún complemento interesante para investigar sobre a nosa costa:
http://visorgis.cmati.xunta.es/dhgc/
Normativa do plan hidrolóxico Galicia-Costa

Ningún comentario: