20150525

Resultados Ribadeo. Eleccións locais 2015 (IV Rematando cos datos)

Para rematar coa base de datos (pode que siga empregando algún dato derivado máis, pero de xeito esporádico), deixo dúas gráficas comparativas 2011-2015 por mesas, vila e campo e total:
Coido que o anterior é abondo ilustrativo: O BNG aumentou as porcentaxes de votos tanto na vila como no campo, de xeito semellante, mantendo a avantaxe as porcentaxes do campo. O PP, en cambio, que controlaba máis a Vila, perdendo porcentaxes en ambos lugares, ten xa máis votos relativamente no campo. O PSOE diminúe en votos de xeito proporcional en ambas, e ReC e sobre todo, ReC, son fenómenos urbanos.
A seguinte táboa desgrana os mesmos datos por mesas electorais. Saeu un pouco máis complicada a súa interpretación, pero vese claramente onde están os principais viveiros de votos dos partidos. O BNG chega a preto do 70% en Covelas no 2015, aumentando un pouco o dato anterior, e aproxímase tamén en Vilaframil, onde sube máis. O PP, segundo partido en votos, é máis regular no 2015, minimizando á baixa as diferencias de 2011.
--
Resultados eleccións municipais
Lista de concelleiros
Histórico
Rematando cos datos

Ningún comentario: