20150511

Equilibrio ecolóxico en Ribadeo

Onte, nunha rede social, Iván Rodríguez ligou un vídeo sobre ecoloxía. Nel cóntase como a introdución de 12 lobos no parque de Yellowstone, nos EEUU, a finais do século pasado, ten desencadeado unha serie de acontecementos que inclúen non só a multiplicación da poboación dos propios lobos, senón tamén outras cousas tan a primeira vista non conectadas como o cambio na vexetación ou a lixeira variación do curso dalgún río.
En Ribadeo estamos aínda no comezo da visión do equilibrio ecoloxista cando nos referimos á ecoloxía animal ou vexetal (a invasión de especies alóctonas, por exemplo), pero estamos tamén afrontando, teñamos conciencia deles ou non, cambios en diferentes nichos ecolóxicos referidos ós humanos e ás sociedades humanas.
Nestes días, por exemplo, coa campaña electoral, fálase do impacto que terá a implantación dun novo partido/substitución dun partido local por outro de tipo estatal. Ó tempo, irrompe unha agrupación que pode considerarse relacionada coas asembleas que ten vivido Ribadeo a partires do 15 M e que se daba por desaparecido por moita xente, mentres que perviviu e se desenvolveu en lugares como o Formigueiro ou asociacións como As Grelas, o mesmo que noutros lugares e no propio interior das persoas, como xa se ten posto de manifesto.
Na procura dun novo equilibrio, é necesaria a variación dos partidos asentados en anteriores convocatorias. Necesaria non no sentido de que se pida (esa petición é patente, pero é outro tipo de interpretación da necesidade), senón para a súa adaptación a un medio que está a cambiar e que presenta unha situación nova. Unha agrupación de electores non é un partido, e  representa un movemento a asumir máis que a combater. Algo que chegou con intención de quedarse e pouco a pouco, e ir deixando pegada tamé no longo prazo. Un movemento que se sumo, no eido político, ó conxunto de movementos sociais que está constatado que van deixando pegada e cambiando a mentalidade de moita xente. Suave, pero medrando en cantidade de xente ou en riqueza de visión. Un movemento que tenta non ameazar a ninguén, pero tamén a cambiar moitas cousas: o actual equilibro na ecoloxía político-social.
Imaxe obtida de http://mapas.xunta.es/visores/conservaciondanatureza/. Outro día tocará falar desta ligazón..
E, se a introdución de 12 lobos nun parque do tamaño de Yellowstone puido lograr unha variación tan tremenda en menos de dúas décadas...

Ningún comentario: