20150121

Sobre unha enquisa para as municipais de Ribadeo 2015

Atópome no 'Mariña actual' de xaneiro unha enquisa de cara ás municipais. Exténdese por varios concellos, e desgta, trae o correspondente a Ribadeo. A súa ficha di que foi telefónica, con 200 enquisas (1 persoa de cada 50, vamos) a maiores de 18 anos, polietápica e aleatoria con cotas por idade, xénero e situación laboral, do 27 de outubro ao 3 de novembro pasado (é dicir, hai dous meses e medio), e aprecia unha marxe de erro 'na hipótese de mostraxe aleatoria sinxela' cun nivel de confianza de 90%, 'e no caso históricamente máis desfavorable (p=41%=1-q) o erro máximo admitido é +-5,65%'.
As táboas correspondentes ás gráficas do artigo serían:
Estimación de voto (% de voto válido):
BNG--------------- 60
PPdeG----------- 27
PSdeG-PSOE--- 8
Outros------------- 2
En branco------- 3
Voto directo (% sobre censo):
BNG---------------------------------------33,2
Non sabe-------------------------------17,8
Abstención/non censado-----17,6
Non responde-------------------------9,5
PPdeG--------------------------------------9,0
PSdeG-PSOE----------------------------4,2
UPRi-----------------------------------------0,4
Outros--------------------------------------0,0
Constitución da corporación nas eleccións 2015, con 17 concelleiros:
BNG-------------- 11
PPdeG------------ 5
PSdeG-PSOE-- 1
Valoración de líderes:
 (Candidato / coñecemento / valoración)
Fernando Suárez Barcia (BNG)------------- / 95,0 % / 6,79
Eduardo Gutiérrez Fernández (PSdeG) / 73,0 % / 5,03
Jesús López Penabad (PPdeG)--------------- / 50,0 % / 4,92
Agustín Reimóndez Gancedo (UPRi)----- / 34,0 % / 4,55
Non me vou meter en como se fixo a enquisa e a dedución de resultados, que polas condicións coido que hai campo para facelo, pero si quero comentar algunha cousa.
A primeira é evidente: unha enquisa a sete meses das eleccións ten validez daquela, non a 4 meses.
A segunda, pola propia estratexia de Ribadeo en Común, está sen presentar a día de hoxe, e polo tanto, non entra nas enquisas do ano pasado, o que tamén parece evidente que trastocaría os resultados.
A terceira, ordenei as táboas de xeito diferente ó claśico (e a como fai a publicación citada) para facer patente que se ben a abstención nas municipais anda polo 25-30 %, aquí, xuntándolle os non censados, vai no 17,6 %, o que fai soar as alarmas sobre a validez do conxunto.
A máis do anterior, sumado abstención/ non censados, máis quen non sabe e quen non responde, poñémonos nun 45 % dos 'votos directos sobre censo', afondando máis as dúbidas.
De calquera xeito, non é novidade algunha cousa nos resultados. Por exemplo, o maior coñecemento que ten a xente do alcalde en relación a outros candidatos (por certo, que entendo que Eduardo Gutiérrez non se vai presentar polo PSdeG e UPRi dubidaría de que se presentara nas condicións actuais e a pesar do dito 'históricamente' por Tino). Ou a maior valoración que se lle da ó alcalde en relación ós outros, ó mesmo que os resultados do BNG fronte ós outros partidos da actual composición do concello.
--
Sobre as eleccións en ribadeando:
Serie 'sen novidade na política ribadense'
Eleccións http://ribadeando.blogspot.com.es/search/label/elecci%C3%B3ns
Política http://ribadeando.blogspot.com.es/search/label/pol%C3%ADtica
eleccións 2011 e máis http://ribadeando.blogspot.com.es/search/label/elecci%C3%B3ns%202011
Eleccións xerais 2011 e máis http://ribadeando.blogspot.com.es/search/label/elecci%C3%B3ns%20xerais%202011
--
Nota: corrixido dun erro notificado a traverso dun comentario privado sobre a afiliación de E. Gutiérrez nun dos parágrafos.

1 comentario:

agremon dixo...

A entrada, recortada de datos, foi publicada en 'El entorno Metropolitano' Ano II, nº 6, xaneiro de 2015