20150114

Do paro e outras estatísticas

Nos primeiros días do mes coñécense as estatísticas do paro. En Galicia é cousa deste śeculo. E no blogue levo varios apuntes, o último, hai un mes e algo sobre as estatísticas do paro. Cos novos datos, a cousa queda como se ve a continuación, e considero que o que dixen sobre a evolución do paro en Ribadeo daquela, hai un mes, serve perfectamente agora. Quizais coa nota de que en decembro Ribadeo comportouse ben en relación ó paro: Viveiro aumenta 19 parados, Foz 4, Barreiros 25, mentras Ribadeo diminúe 12, A Pontenova 2, Cervo 14 e Burela 11.


As dúas últimas son moi semellantes, pero na de porcentaxe vese que son máis importantes os aumentos, debido a que parten dunha base menor, dando unha idea lixeiramente diferente da evolución do paro.
Co tempo gustaríame estudar un pouco a relación entre paro e variación da poboación. Polo momento, nas gráficas seguintes, pódese observar como a poboación de Ribadeo aumentou máis precisamente entre o final da xestación e o comezo da actual crise. (unha nota a ter en conta: só despois do 1996 os datos dos que dispoño -collidos do INE- son anuais, o que pode levar a algún engano)
 Pero é quizais máis chamativo que a porcentaxe de mulleres en Ribadeo diminuíra co comezo da crise... cunha variación de case 0,8% entre 2005 e 2010, isto é unhas 80 mulleres.

Ningún comentario: