20141110

Estación de autobuses de Ribadeo

Coido que non é a época na que a estación de autobuses de Ribadeo ten estado máis desastrada. Unha estación de autobuses representa un edificio de servizo público (as hai que son privadas ou están privatizadas, pero en calquera caso, o servizo que están a facer é público) e como tal, deberan estar coidadas impecablemente, ó estilo de cando foi construído o metro de Moscú, feito coa idea de ser un pazo do pobo. Máis aínda cando estas instalacións, debido ó sistema de movemento actual, son frecuentadas por xente con menos recursos ou posibilidades. E, nun caso como o de Ribadeo, por falta de alternativas, por xente que ten que desprazarse, non ten carnet de conducir e non pode coller un taxi.
Como dicía, non é a vez que visito a estación que está peor nin de coidado á vista nin de limpeza, pero á vista das fotos, podería estar mellor. Os bancos noviños contrastan neste espazo.

Si, xa sei que os servizos de cabaleiros están noutros sitos con déficit de limpeza, pero iso non quere dicir que istos teñan que estalo.

Unha fendedura nunha porta por si soa non quer dicir nada: por si soa.

O vidro pasou a mellor vida.
Sinxelamente, como un lugar de servizo público, deberamos ter todos máis conciencia de que o coidado é de todos, e tamén polo tanto, non só tratalo nós mellor, senón esixir un mellor trato por quen leva a xestión.

1 comentario:

Anónimo dixo...

A verdade e q a imaxe resulta deplorable...ai, Moscu