20141002

Sobre a depuradora de Ribadeo

Marzo de 2011: inauguración da estación depuradora de augas residuais de Ribadeo. Setembro 2014: asinado o contrato para comezar o replanteo para construír o emisario. No medio, tres anos longos.
Na imaxe, embaixo no centro esquerda, a xa non tan nova depuradora. Á súa beira dereita, a moito máis pequena antiga EDAR. Na parte superior esquerada, o castro das Grobas. Na superior esquerda, a praia de rochas. E no medio, a enseada de Vilaselán, que por fin parece que será liberada da carga do vello emisario da antiga EDAR, entroncado a partir da posta en funcionamento da nova planta. Coido que unha imaxe ás veces vale máis que mil palabras:

Ningún comentario: