20140301

Técnico de Medio Ambiente. Varios gráficos e un posto.

A raíz do comentario na rede sobre a resolución (do apartado de test) da convocatoria para unha praza de Técnico de Medio Ambiente do Concello de Ribadeo, paseime pola páxina da web do concello onde hai diversos documentos relacionados (con ficheiros descargables e descargados) e atopei as actas "DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL CONTRATADO TEMPORAL" correspondentes ó "Posto de traballo: Técnico Medio Ambiente", realizadas polo Tribunal avaliador, persoal prestando servicio na actualidade no concello.
Cos datos correspondentes, e sen critirar máis das condicións ou o programa de exame, realicei unha nova táboa acompañada dunha gráfica e tres outras gráficas coa mesma táboa do documento (unha delas, en dous formatos).
Comezo con visualizar a relación entre acertos e puntuación, segundo a convocatoria.
Nela vése que o sistema non é exactamente linear.
A táboa relaciona a puntuación e o número de persoas (todas licenciadas universitarias, segundo as bases da convocatoria) que a obtiveron.
O primeiro que me chama a atención é o número de persoas que non obteñen máis que un 0. A segunda, a distancia en puntuación entre a primeira e a segunda persoa puntuadas.
Collendo os datos da táboa de puntuacións que aparece no pdf na páxina do concello:
É unha representación da relación entre acertos e puntuación. Asumo que hai un erro, dunha persoa que se lle asignou 0 con 6 acertos, mentras a outras 4, co mesmo número de acertos, teñen un 1. Aparte do erro anterior, entre esta e a seguinte gráfica (en realidade, a mesma con outro formato) segue quedando clara a diferenza de puntuación.
Collendo os mesmo datos doutro xeito, temos a puntuación ordeada, é dicir, os 22 primeiros ordeados por puntuación obtiveron un cero, entre o 23 e 26 (4 persoas), un 1, e así sucesivamente:
A anterior gráfica hai que contrastala coa de acertos, onde o perfil é abondo diferente:

Lembro que son resultados de universitarios con título que teóricamente se prepararon para unha proba, máis dun con experienca no posto. A partir de aquí, que cadaquén interprete.

Ningún comentario: