20140327

Pleno vacío

Entendo que o nome de 'pleno' procede da idea de que 'está todo o mundo'. Evidentemente, debo estar equivocado, e referirse só a que 'está todo o mundo que importa', os elixidos. O resto seriamos só 'público', e todo o mundo sabe que o público está de capa caída, non importa. É iso o que debe manter a idea de que en Ribadeo os plenos, a maior parte das veces, teñan unha compoñente de secretismo, e os concelleiros teñan como compañía maioritaria os funcionarios que os asisten. Non, non son secretos, pero paréceno. Segundo a nota no mesmo blog do concello, o martes 25 houbo un pleno. E gustaríame saber cánta xente se enterou. Que medidas se puxeron para que a xente se enterase.
Parece que o método común será enterarse 'en diferido', a traverso da nota de prensa da alcaldía, que tamén pode dar pé ós medios para as súas crónicas.
O certo é que os plenos teñen tradición de tediosos, a máis de secretismo no anuncio e tamén secretismo nos temas: hai que ter unha certa información previa para poder seguir o que alí se di, información que tampouco está dispoñible e só se pode recolectar pouco a pouco.
E iso pasa no órgano comunitario máis próximo da entidade máis próxima ó cidadán.
Democracia din que é o sistema que temos. Coido que o nome variou de significado dende o que tiña hai tempo ata o que representa na actualidade.  'O povo é o que máis ordea' xa non é 'trending topic'.
Por certo, queda sen comentar o pleno: xa o fan a nota da alcaldía ou o conflito manifestado polo xornal.

Ningún comentario: