20130911

Unha curiosidade en Santa Cruz

Coido que todo o mundo sabe que a Casa da Ría de Ribadeo ten pouco uso. Iso da lugar a algunha situación curiosa, como a que representa o vídeo a continuación: O niño de avésperas está entre fiestra e contra, cunha actividade relativamente alta, na parte da Casa da ría que da cara ó pobo. É curioso que as avespas só entren por unha zona por enriba, e non por outros lugares con máis facilidades.

Ningún comentario: