20130927

20130926: concentración e pleno en Ribadeo (II)

Anterior: 20130926: concentración e pleno en Ribadeo
Recollo a conta do pleno, comezando agora polo inicio.
Como xa dixen, a xente foi subindo despois da concentración cara ó salón de plenos, comezando coa aprobación de actas.
O punto segundo foi a aprobación de contas de 2012. Comezou Lalo (PSOE) anunciando a súa abstención polos mesmos motivos que os dous anos anteriores. Na súa intervención, Tino (UPRi) aludiu a un informe de intervención de sete páxinas, con numerosos reparos ás contas (segundo el), que repite deficiencias que xa sinalara a anterior interventora, a máis de cargar contra as notas de prensa triunfalistas pola mellora das contas do concello. Asemade, afirmou que non todo o mundo (referíndose a entidades) paga as taxas. Azucena (PP) tamén aludiu ás declaracións nos medios do alcalde, á desviación do orzamento do pavillón e ó esquecemento da, segundo ela, parte que lle corresponde ó estado na mellora de ditas contas pola concesión de crédito.
Vicente, concelleiro de economía e facenda (BNG), fixo mención da tradicional oposición dos membros doutros partidos, e recalca que xa se pagaron facturas de data 31 de xullo, mentras que os impagos de taxas van por vía executiva, necesitando trámites, pero non están parados. Para rematar, interviu o alcalde, dicindo básicamente que queda por mellorar, pero que se está a facer mellor que nunca dende que el se lembra, estando ademáis nunha situación de crise xeral
A votación quedou e 7 votos a favor e 5 abstencións.
O punto 3 foi sobre obrigas pendentes de pago, unha dación de contas.
O catro foi a declaración de festivos locais para 2014, que por unanimidade quedaron o martes 4 de marzo, de antroido, e o luns oito de setembro, a patroa.
A falta de abondos puntos que continuarei máis adiante, como nun pleno destes queda tempo ós que estamos de espectadores, aí deixo un debuxo rápido da mesa de concelleiros, máis ou menos a estas alturas de pleno.

Continúa aquí.

Ningún comentario: