20130921

2,3 M€ para Ribadeo

Vexo hoxe na Comarca unha nova que debeu saír nas edicións locais esta semana: Educación invirtió 2,3 millones en tres centros de la villa. E comecei a sorrir.
Polo corpo da nova, daba xa outra impresión: a cifra incluía por exemplo, o impulso á lectura, que, se queren, pode meterse en calquera partida, ou aínda, en partidas diferentes segundo interese ó longo do tempo. E é que eses 2,3 M€ foron publicitados en diversas ocasións, e ista é sinxelamente unha máis.
Resulta que o Conselleiro de Educación tomou posesión en abril do 2009, é dicir, hai catro anos e medio, co que lle deu tempo abondo de anunciar e voltar a anunciar cousas e cousas, remataran por facerse ou non, e a citra mentada é a que di que gastou no seu mandato. Por exemplo, en Ribadeo, deses 2,3 M€, habería que dicir a máis de que parte son para o funcionamento, ou de que a Consellería é só a xestora duns cartos que son de tódolos galegos (e que polo tanto, en puridade non 'investiu' ela) que as obras do actual edificio do IES de Ribadeo finalizaron hai máis dun ano, e están incluídas neses 2,3, ou que ese remate de obras pechou en falso pois non entrou a renovación da caldeira (para a que o presuposto pedido despois non chegaba para unha caldeira eficiente)
Ben, Educación invirtió 2,3 millones en tres centros de la villa...

Ningún comentario: