20130917

Sobre a versión galega da vía catalana

Coido que, pola viciñanza, todos lembramos as portadas dos xornais estatais e galegos dando novas da vía catalana. Unha semana despois, manifestación en Santiago, a que non se celebrou o 25 de xullo polo desastre de Angrois. Certo que había múltiples diferenzas, de xeito de convocatoria, de formato, por suposto de lugar, ... o que deu tamén nunha diferenza de xente que acudiu, e tamén de tratamento nos xornais. Ou isto foi debido tamén a outras causas? Olla e xulga segundo as portadas tomadas onte de http://kiosko.net/ (a definición está buscada para non considerar xa o que di a nova, senón só a súa extensión):
1.Portadas de cinco diarios relevantes a nivel estatal (os que considera en portada a páxina de onde os tomei)
 2.Portada de nove diarios galegos (idem)
3.Portadas con novas sobre a manifestación:... resulta que nin tódolos galegos poñen a nova en portada.
4.Recortes, xuntados nunha soa portada, da nova en total nos diarios galegos:
... a portada, medio vacía.
5.Recortes, xuntandos nunha soa portada, da nova en total nos diarios a nivel estatal:
conste que entre isto e o anterior, hai unha imaxe ... baleira.
As causas pódense pensar. Os feitos, están aí. As corrección para que os feitos cambien, tamén se poden pensar. Séxase ou non nazonalista ou nacionalista.

Ningún comentario: