20130314

Reducións periódicas de prezo

Hoxe a nova é o Papa latinoamericano e xesuíta Francisco I, que me soa a rei francés e que se oe relacionado coa ditadura argentina. Pero sobre el non quero dicir máis (entre outras cousas, porque remato de enterarme de quen é)
Recollo pois un tema 'milagreiro', o da evolución dos prezos dos combustibles. Sábese dende hai algún tempo que os combustibles teñen unha especie de evolución semanal no seu prezo. Así, a comezos do inverno comezouse a falar, e hai máis dun mes, por exemplo, a Voz de Galicia noticiouno, hai xusto un mes sacou en papel o gráfico de embaixo (retocado porque había tres liñas dificilmente visibles) con datos da OCU, e hai unha semana por fin as autoridades decidíronse a abrir un expediente informativo.
No gráfico vese o motivo da intervención: a comezo de semana, cando se computan os prezos para algunhas estatísticas e consideracións públicas, os prezos baixan. Repito, ise é o motivo: a perioricidade semanal desa evolución, chegando o prezo ó máximo a fin de semana, momento de forte consumo, e baixando o luns. Mais chámame a atención que esa baixada, tal como se ve na gráfica, é dun máximo de 2 c€/L, mentras que as diferenzas de prezos entre subministradores (e so entre os seis 'grandes' referidos) no mesmo día pode ser de ata 7 c€/L, isto é, tres veces e media a diferenza que da lugar ó 'estudo informativo' da administración, e unha diferenza do 5%, maior que algúns descontos ofertados en función de razóns diversas. Iso, parece que non é motivo para que o estado actúe.

Ningún comentario: