20130304

A Galipedia chegou ós 100 000 artigos

Parabéns!. Ós colaboradores da Galipedia, ós usuarios, ó galego, a Galicia ... Só é un número, pero neste caso, é un símbolo. Algo así como a certificación da maioría de idade, cando están a cumprirse os 10 anos de existencia

Ningún comentario: