20121109

Mapa español da apertura (dos datos públicos)

Iranse engadido máis ligazóns, pero as poucas que hai polo momento son interesantes: Map openess Spain. Facer públicos e visibles os datos públicos ... queda moito por percorrer, pero pouco a pouco pódese.

Ningún comentario: