20110823

Unha nota de prensa que inclúe á Mariña

Lembran unha plataforma para a defensa da sanidade mariñán que foi referida no blog moitas veceshai cousa de 1 ano a 2 anos? Pois suma e segue:
"A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública quere denunciar unha serie de recortes que a Consellería de Sanidade pretende introducir no transporte de enfermos en ambulancia coa xustificación da crise económica
· Eliminación do técnico-axudante nas ambulancias medicalizadas
· Supresión do uso universalizado das ambulancias sanitarias
· Eliminación da obrigatoriedade de pago por parte do Sergas destes servizos , o que supón o copago dos mesmos
· Supresión das ambulancias asistenciais do 061 en Baiona, Ponteareas, Marín e A Mariña luguesa, e dunha das ambulancias medicalizadas en Vigo
Consideramos que este conxunto de decisións, que supón un paso máis na estratexia da Xunta de Galicia de desmantelamento dos servizos sanitarios , terán graves consecuencias para a rapidez e seguridade da atención das urxencias, a calidade da mesma e o dereito á asistencia universal e gratuíta dos cidadáns e cidadás de Galicia.
Por todo iso a nosa Asociación solicita a súa derrogación inmediata."

Ningún comentario: