20110820

Destino

Hai xa máis dunha semana que saltou a nova: Francisco Rivas resigna o seu posto no concello porque se vai de Director xeral a Asturias, á administración comandada por Cascos.
Foi comentado con moita anterioridade no blog, pero non deixa de ser nova despois do intento fallido dun posto na Xunta que, ó meu ver, tivo tanta relación coa perda dunha cadeira de UPRi nestas eleccións en relación ás pasadas.
Queda no posto o segundo da lista, Agustín Reimóndez Gancedo, que polo momento está lonxe de ter a imaxe e repercusión de actividade que tiña Paco Rivas. E o Partido? Queda en partido, é dicir, en parte do que era, e cunha pregunta no ár: é necesario (ou convinte) un partido local? Calquera partido local, ou ha ter un certo perfil? Opino que habería que sopesar pors e contras no primeiro caso, estando máis claro no segundo, pero, cara ó futuro, cabería máis ben preguntarse pola posibilidade de continuidade do partido local que xa hai, a tenor das eleccións, non o menor de Ribadeo.

Ningún comentario: