20110822

Golpe na mesa

O alcalde remata de emitir hoxe unha nota de prensa na que literalmente dá un golpe na mesa. A cousa trata sobre o cumprimento dos traballadores municipais, e era, dun xeito ou outro, esperada dende hai tempo, a partir dos resultados electoriais últimos. Por dicilo dalgún xeito, o que se intuía como unha guerra larvada, pasa a ser declarada ...
O carteliño manuscrito.