20100903

Os vínculos culturais Galicia-Uruguay

Onte foi a presentación do libro de actas do congreso celebrado entre Vilanova de Lourenzá e Ribadeo hai xa tres anos para afondar nos vínculos entre Galicia e o Uruguai, en particular a traverso das figuras de José Mª Alonso de Trelles y Jarén, o 'Viejo Pancho' (na wikipedia en español, abondo máis extenso), e Juana de Ibarbourou, Juana de América (tamén cun artigo abondo máis extenso na wikipedia española). Asistiron, como dixo o coordinador académico, Gustavo San Román, 'autoridades galegas e uruguaias', incluíndo a cónsul xeral do Uruguai en Galicia.
O libro, ollada por diante, pode resultar interesante. Está colgado en 'Publicado en Ribadeo': Os vínculos culturais Galicia-Uruguay.
En canto ó acto, protocolo con calor humana, e algunha cousa con sabor a anécdota, como cando se nomeou or parte do coordinador académico a Galicia e o Uruguai como dúas nacións sen diferencia de estatus e sen que ninguén pestañeara, ou cando o mesmo dixo dos altibaixos de economía e sociedade no Uruguai e en Galicia, con emigración nun ou noutro sentido segundo corresponda, sendo apoiado despois polo alcalde ribadense no mesmo sentido. Alcalde que por certo lembra nunha das lecturas introductorias o seu nacemento no Uruguai.
Ademáis, soou na sala a voz de Juana Ibarbourou (unha lectura que se pode facer no libro nas súas p. 135/135) cun texto enviado en cinta magnética ás autoridades laurentinas.
En fin, vínculos que son de ultramar e que lembran non só a emigración, senón que existen outras posibilidades máis que as que aquí se podan presentar.
(será engadida unha foto hoxe mesmo)

Ningún comentario: