20100916

De contas e novas

A nivel estatal, o retorno do verán está traendo os primeiros conflitos económicos á actualidade. e máis que a propia economía, as relacións laborais, que se ven discutidas en diversos termos.
Onte en dous xornais que tiven a man vin expresións como o chamara exército sindical ós delegados, e unha afirmación: 'os 4 127 liberados supoñen un custe de 250 millóns ó ano'. Boto contas e sae que o soldo medio dun delegado acada os 60 000€. Hai algo que non cadra. Non parece que sexa certo que un liberado sindical medio ten abondo máis soldo que unha persoa media, sexa asalariado de base ou presidente de empresa, ou teña unha profesión liberal, pero se o fora, é evidente que algo fallaría nos sindicatos. Cal é a opción real? Coido que está craro, aínda que haxa que reformar outras cousas no comportamento sindical.
Outro titular: A Comunidade de Madrid 'solta lastre sindical'. É dicir, como se a organización sindical fora unha rémora e non un dereito e unha opción de equilibrio fronte a outras organizacións económicas máis poderosas (o que é evidente nestes momentos), e máis tramposas.
En fin, outro día falaremos de trampas noticiadas a nivel máis próximo.

Ningún comentario: