20100621

Para que dereitas, con esta esquerda?

Despois do 'despide ti, que pagamos entre todos', quizáis lle quede unha misión á existencia da dereita, debido á oposición de adxectivos nas súas etiquetas políticas: o lembrarnos, coa súa existencia, coa semellanza cada volta maior esquerda/dereita, que outra esquerda é posible.
Con outra visión, esta volta de Saramago (2007), "antes gustábanos dicir que a dereita era estúpida, pero hoxe en día non coñezo nada máis estúpido que a esquerda"

Ningún comentario: