20100617

Collendo unha entrada de Im-pulso e engadindo algo

A entrada de Im-pulso onde amosa como pode influír o 'capitalismo salvaxe' na xestión económica podería ser continuado: A cousa é que cada subcontrata queda con parte do pastel, e hai para todos. quen non se lembra dos razoamentos sobre intermediarios que se deron en España tantas veces? Pois aquí, ó besta, co engadido de que á hora de procurar responsabilidades sobre o tema, a responsabilidade dilúese, e cada un por separado terá diversas vías de escape... aínda que BP teña asegurado a Obama un fondo de deceas de miles de millóns de dólares (aínda segue a botar, os cálculos non están rematados), para o que BP xa asegurou que non ía repartir dividendos este ano (e supónse que polo menos tampouco o próximo), aínda que non di nada sobre a rebaixa de soldo dos directivos, por exemplo.
En fin, que o tema da para moito máis que o sinxelo seguir o rastro a quen fixo que e a dilución de responsabilidades (e extensión de petróleo no Golfo de México)

1 comentario:

Im-Pulso dixo...

Unha explicación sinxela e acertada.
Unha aperta.