20100605

Alternativa política

Temos en Foz un elemento que considero novidoso de posibilidade de alternativa política e que poidera ser adaitado por outros lugares. Trátase da 'alternativa Cancio', destituído polo alcalde hai xa abondos meses e que non é que esteña presentando batalla, senón que está construíndo o seu propio futuro a base de traballo de diverso tipo.
Non teño idea de se as razóns que levaron á súa destitución de tódolos cargos no concello eran fundadas ou non; o que me chama a atención é que, a partado xa do partido ó que pertencía (e coido pertence, o PSOE) dun xeito oficioso, segue no candeleiro das novas con tanto espazo como o alcalde foceño, a base de diversas iniciativas manténdose ben relacionado co seu eleitorado, sen dar lugar a que o podan esquecer ou pensar algo así como 'cando volte a levantar cabeza...', porque séguea a ter levantada.
Non sei tampouco se a saída de Cancio en Foz pasa por unha lista independente ou por desbancar da cabeza de lista ó actual alcalde. Coido que máis ben a primeira, ó ter logrado apartalo dos cargos foceños, pero o mantemento da participación cidadá no seu entorno ben poidera dar unha sorpresa ó final. En todo caso, de seguir así ata as aleccións, parece que estariamos claramente ante unha división do PSOE que lle quitaría da orde a metade do seu espazo eleitoral, e polo tanto, un goberno desta formación pasaría de novo por Cancio, en caso de que a división non perxudicara demasiado o número total de cadeiras obtidas polo conxunto.
En Ribadeo tivemos, temos, un caso de independentes no concello, UPRi, pero o caso antóxaseme ben diferenciado, xa que a presencia nos medios foi máis escasa e durou máis tempo, o que se notou na proporción de votos final obtida polo PP, partido 'matriz' e UPRi, partido 'segregado'. Aínda así, os dous escanos obtidos por UPRi evitaron que o PP fóra o partido maís votado en Ribado, quitándolle con toda probabilidade a alcaldía (aínda que non tería conseguido o sétimo representante de sumar votos PP+UPRi, e habería que xogar cos votos ganados pola falta de división do partido e perdidos precisamente por isa división). O que pasará dentro dun ano, aínda está por ver, e máis cando luns hai un pleno no que parece que o PP apoiará a contratación da empresa Aquagest para as obras da travesía, o que entendo dificulta máis a moción de censura.

Ningún comentario: