20071214

Radares


Non sei por que, pero parece que se chama así a unha iniciativa á que se va acoller os centros de medias de Ribadeo: un par de rapaces ou rapazas de medias van actuar de radares de detección de problemática de conflictos. Coido que algo parello está actuando de xeito piloto dende hai varios anos en centros doutras comunidades. Aquí haberá unha beca para cada un/unha de 50€/mes e tanto a como mediación (como neses outros sitios) terán a función de detección. Polo momento, os centros de Ribadeo non son conflictivos en xeral, e estes mediadores poden contribuír a que non o sexan no futuro.
A falta de máis saber, a diferencia principal que noto con outros programas que xa llevan tempo e resultados é o cobro por parte dos alumnos. A segunda, o nacer do propio centro e non ser acollido a ningún programa dun ente. Outra, derivada da primeira con abonda probabilidade, o ter limitado o número de mediadores a 2. Son diferencias importantes, que poden incidir de xeito radical no resultado. Poden, pero tamén nos centros poden tomarse medidas para tentar contrarestar esas diferencias aproveitando que a conflictividade polo momento é pequena e aínda non se comezou o programa. Despois pode ser moito, moito, máis dificultoso.
A foto, das 'casas de profesores', que hi algúns días apareceron co terreo valado de novo, separándoas do IES, e limpado, co montón que se ve. Parece que a cousa de facer algo con ese edificio comeza a tomar corpo, pero o monón de terra que se ve xa leva aí parado uns cantos días.

Ningún comentario: