20071229

Pleno para un día dos inocentes


28 de decembro, 10 da mañá. Coa falta de Begoña (PP) comezaba un pleno que podía resultar un pouco raro.
O pleno, extraordinario, comezou coa aprobación da cobranza de recibos pola Deputación. Dende tempos do PP véñense cobrando algúns recibos do concello ós veciños por parte da Deputación. Comisión, 6%. Votado en tempos de maioría abasoluta do PP. Hoxe, o BNG (e os outros grupos apoiáronno), prorrogou o sistema, engadíndolle outros impostos máis ó sistema, e tendo que pagar un 4% en troques dun 6%; ademáis, haberá un adianto de cartos para dispoñer de liquidez o primeiro mes do ano. A remarcar só que o PP lembrou que aogra haí máis persoal que antes (cousa que o BNG negou) e o BNG en tempos votara en contra. Chamoume a atención que o BNG se chamara a que houbera pouco tempo para esta decisión: 15 días. Coido que houbo anos para pensalo, pero...
No medio desta discusión alcei por un ratiño un cartel de protesta, ata que o alcalde o viu de xeito patente. É o que está fotografado nas escaleiras da casa do concello. Xa falei con alguén máis sobre o tema: non é algo de inocentes.
O seguinte punto, unha subvención para a redacción do PXOM, a pesares de que crin entender que implicaba unha reducción do orzamento pensado, pasou sen oposción.
Veu despois a elección de representantes do concello na Mancomunidade, que quedaron en mans do BNG (Fernando e suplente, Vicente)e do PP (José Carlos e suplente José Luis). O PSOE comezou a andanada de acusacións de connivencia PP-BNG para deixar sen representatividade ó resto, usándose no discurso termos como 'ostracismo' e 'cachondeo' (por sorte, a exaltación non chega a anteriores cotas). Este partido, (PSOE), tiña pensado facer unha proposta diferente á emanada da comisión informativa, pero non a fixo.
Despois, os representantes no CCA. Resultaron 2 do BNG e Begoña (PP), coa oposición de PSOE e UPRI, que consideraron que houbera unha informalidade porque na xunta de portavoces decidírase outra cousa, e logo fora convocado Paco (quen estaría indicado pola xunta) para unha xuntanza que non se deu celebrado, etc. o caso é que a xunta de portavoces non é un órgano de aprobación, snón de deliberación, e o resultado quedou así. Por certo, ó que parece levaba 2,5 anos sen haber ningunha xuntanza das correspondenteds ó CCA, o que non deixa de ser raro.
A adxudicación do depósito de residuos e os contedores amarelos, xa tratado (ver a serie 'pleno ó 13', por exemplo na ligazón final sobre o pleno en Ribadeo, Ribadeando ou o mes de novembro, pois son 5 entradas, e o post sobre a enmenda de UPRI en Ribadeo historia, a falta de conseguir máis documentación por parte do concello). Falouse de dose de mala fe, de espectáculo lamentable, e de que o punto se retirara o pleno anterior só por defectos de forma, non de fondo. En fin, ó pouco de comezar marchei, pero polo que parece, a resolución vai a consultas a Santiago nun tema no que os intereses abranguen moitas ramificacións,polo que se deixa entrever. Polo que me dixeron, houbo unha loita Balbino vs. Horacio co alcalde atemperando, e, se non responde unha nova entidade consultiva creada en Santiago antes de 1 mes, quedaría a concesión a Urbaser, pero dixéronme que sen necesidade nese caso de apsar polo pleno, o que non vexo claro.
Quedaban dous puntos máis, que parece que non tiveron dificultade.
... e ese foi o pleno do (día dos) inocentes, que tivo pouco de inocente.

Ningún comentario: