20071202

Comentario a partir dunha entrevista.

A Guardia Civil de Ribadeo mantivo estes días un cursió para a súa actualización en primeiros auxilios. Isto deu pé a unha entrevista do responsable que sae hoxe na prensa. Coméntoo aquí porque da unha impresión rara no que nela se pode ler (ó menos, a min)
comeza dicindo que a educación vial debe ensinarse dende a infancia. Lémbrome cando un dentista, ó saber que eu era docente, me deu unha clase particular sobre como ensinar a limpar os dentes ós cativiños pequenos. Non importaba que non tivera esa franxa de idade: os dentes eran o importante. aquelo fíxome reflexionar sobre o que se quere meter no que se chama 'ensino regrado'. A resposta é: 'todo'. E a consecuencia é que ó final, tende a non saberse nada, trivializando o ensino e igualándoo a unha especie de televisión antediluviana para manter a xente fóra de circulación ata certa idade na que xa terían capacidade de producción. Coido que a estas alturas xa podería escribir un tratado sobre o tema, pero de pronto que quede así.
A pregutna enteira, referida ó botellón en relación co tráfico, o entrevistador propón unha alternativa, 'reducindo horarios de apertura ou venda' como piden algúns colectivos. A resposta recollida polo xornal escapa da pregunta sen máis. Non fala nin do establecemento subvencionado de rutas para acudir (posiblemente se metera nun xaleo). E moito menos de actuar sobre a causa, como poden ser os horarios. É entón cando pasa a ocuparse da proposta do ensino dende a infancia.
O ensino como solución de tódolos males. E entendido como un caixón de xastre onde cabe todo e 'polo tanto', onde pode estar a culpa de todo... é posible que por eso se lle teña ás veces tan pouca consideración.

Ningún comentario: