20061221

Premios para centros ribadenses


Hoxe sae na prensa a recollida, onte, de sendos premios na Escola Galega de Consumo por parte do IES Porta da Auga, un trballo coordinado por min, e do Colexio Sagrado Corazón, coordinado por Begoña Sanjurjo. 1700 € (non 1600 como trae a prensa) para mellorar a formación dos alumnos como consumidores. Eu preferiría que fora como persoas, pero non hai ningúns Instituto Galego da Persoa, e é unha mágoa, porque parece que últimamente (xa non tan últimamamente) trátase de partir a persoa en 'cousas', como consumidor ou cidadán, por poñer dous exemplos, e coido se esquece que as persoas somos un pouco de todo, pero ante todo, debemos ser eso, persoas íntegras. E de feito, parece que xa en tempos dos gregos había quen andaba á procura de persoas (versión 'auténtica') á lus dun candil.
Tamén son nova hoxe na prensa os comentarios sobre o apagón. Parece que o único que está tranquilo, en plan 'aquí non pasa nada' é o alcalde. As outras declaracións que aparece, comezando pola miña, pregúntanse que pasa, que disculpa é a rotura dun cable por variación de temperatura neste tempo e nunha zona produtora de enerxía como Galiza.
A imaxe, montañas nevadas sobre a cara asturiana da Ría de Ribadeo, tomada a comezos de semana.

Ningún comentario: