20061215

Do ruído en Ribadeo e fóra... e do castro das Grobas en Vilaselán


Onte entereime que o dono dun bar en alonso Martínez (Madrid) irá ó cárcere 32 meses for facer ruídos, nova que me pasou Mariano, e tamén que aquí, en Ribadeo, o concello perdeu outro caso (esta vez no supremo) por permitir (dar licenza e logo permitir) que unha empresa faga ruído na viciñanza das casas na zona da estación. Segundo parece, o resultado coñeceuse en setembro, e os veciños aínda están esperando a aplicación da sentencia: algo que me sona. O caso é que o concello ou se move ou pronto serán as persoas encargadas deses incumprimentos as que terán problemas xurídicos.
Onte estiveron xente da Consellería e dunha empresa contratada no castro das Grobas: xa comezou o desbroce e o luns comezará o levantamento topográfico. O lóxico sería despois facer unha 'posta en valor' do que hai, un compromiso en firme do Concello (vése a Fernando Suárez nun flanco da foto e do outro a José Mª Rodríguez; eu tiven que marchar antes). Parece que se está a chegar a unha situación favorable ó que pretendía Gonzalo Meijide, encargado destes temas na delegación Provincial de Cultura, hai xa anos, e polo que se moveu O Tesón dende hai uns meses.
Na foto, unha casa remozada na baixada a Porcillán.

Ningún comentario: