20060915

Unha clasificación da ría de Ribadeo (2ª de hoxe)

Atención. Remata de facerse pública unha clasificación de pureza de zonas de marisqueo. aínda con toda a carga de consideracións que pode levar, a ría está encadrada en tipo 'B', é dicir, moluscos que deben pasar pola depuradora antes de ser consumidos. Non é grave, pero coido que non está previsto que ninguén vixie o tema (aínda que polo que parece si que será vixiada periódicamente a clasificación) e aí temos para poder poñer peor as cousas, por exemplo, a piscifactoría co arrastre de refugallos cara a ría ou o erre que erre das urbanizacións desperdigadas polo territorio.

Ningún comentario: