20060911

Parte diario

Estamos xa afeitos a que os xornais traian nas súas páxinas o parte diario de incendios, co estado de desenvolvemento dos máis importantes, altas e baixas. Parece algo semellante ó que ocorre coa fame no mundo, por exemplo, ou coas catástrofes ecolóxicas, cada grupo nos seus respectivos termos de evolución e importancia dada pola prensa. Importancia que tamén decae, a base de saturación, como comezaría a pasar cos incencios xa logo se non viñera o outono coas chuvias esperadas. Por eso, a detención dunha persoa cando está prendendo lume xa non se sabe ben como tomalo, en serio ou a choteo, con desconfianza por tere sido soltado con cargos ou con esperanza por ser cazado e o incendio ter tempo só a queimar varios m2.
Mentras, tamén chega a nova de que a mesma empresa que deu nacemento ó desastre ecolóxico no Umia 'sufre' (e sobre todo, fai sufrir) outro percande en Barcelona. Os nenos desnutridos xa non saen pola tele, xa non snon nova. Estas cousas levan o mesmo camiño.
Hai un ano daba nova de que as obras de ampliación de Mirasol xa estaban en marcha. Hoxe lémbroo con rabia, ó tempo que as novidades van no mesmo sentido de destrución máis que de construción.

Ningún comentario: