20060908

Don erre que erre, versión Ribadeo

'Don erre que erre' é unha película cómica española de xa hai 'algún tempo' (... pode buscarse en Google...) que comezaba e finalizaba cun atraco a un banco. O do PXOM de rbiadeo leva un camiño parello, pero en negativo en canto á solución do conflito/trama, incluído o gasto extra de tempo.
En fin, despois duns días sen meter nada no blog, pouco a pouco: hai que dixerir a nova de don erre que erre.
Boas festas!.

Ningún comentario: