20190922

Nota de prensa de en marea sobre as festas patronais

Rematadas as Festas Patronais de 2019 quixéramos suliñar dous aspectos que teñen doada solución para próximas edicións, se estas opinións fosen compartidas:
1º. Os ruidos que xeneran as diversas actividades son particularmente molestos, rebasan amplamente a normativa legal e algunhas persoas tiveron que ser trasladadas aos servizos de urxencias por crises de ansiedade, converténdose nun problema de saúde pública. Non creemos que ese nivel desaforado de decibelios reporte nengún tipo de beneficios, pero anque así fose entendemos que os perxuicios e molestias son moito maiores, polo tanto o Concello de Ribadeo debera intervir, exercendo as suas competencias e controlar eses excesos absurdos e subculturais. O Concello de Ribadeo non ten unha ordenanza de control de ruidos. No ano 2010, sendo alcalde F. Suárez en maioria minoritaria levouse ao pleno unha ordenanza de ruidos que foi rexeitada pola oposición maioritaria. Nos anos seguintes, xa con maiorías absolutas o BNG esqueceu o problema e no seu programa das últimas eleccións tampouco se fai referencia a esta custión. O problema dos ruidos non afecta so ás festas patronáis, senon a outras moitas actividades e xa vai sendo hora de que se tome en serio e se resolva de unha vez.
2º. Pode que pase mais desaprecibido e potencialmente sexa moito mais grave o peche e incomunicación de rúas e zonas por mor das atraccións e outros trebellos. Concretamente na rua Dionisio Gamallo chegouse a producir un atranco total para ambulancias, vehículos de extinción de incendios, policía etc. Non é necesario extenderse na gravedade potencial de estas situacións se se chegase a producir unha emerxencia de calquer tipo. Tampouco apelamos á normativa vixente, doada de contrastar co pasotismo municipal, nen falaremos das competencias municipais en canto a plans de emerxencia. Simplemente un pouco de cabeciña e un mínimo interés por prevenir evidentes riscos sociais e sanitarios abondarían para resolver esta situación.

COLECTIVO EN MAREA RIBADEO

Ningún comentario: