20190920

Non sei se comprendo


Coido que non é este o lugar máis idóneo, pero non hai lugar idóneo para algunhas cousas.
Resulta que ante a 'imposibilidade' de ter apoios para a formación de goberno, hai novas eleccións. Iso supón un gasto de 140 millóns de euros. Gasto oficial previsto, de xeito institucional, se entende, pois polo que di a prensa, entre PP e PSOE xa teñen pedido ós bancos outros 60 millóns, e en cartos ou en especie, han saír tamén das nosas costas. Con intereses.
Ben, o caso é que eses gastos son para propaganda (si, a propaganda tamén inclúe dos desprazamentos dos votables -o de botables sería a posteriori- aínda que non dos votantes). E a propaganda inclúe o envío postal á casa. E claro, tamén ó enderezo electrónico, segundo foi permitido por votación dos mesmos políticos.
Resulta que, se non queremos recibir propaganda en papel, podemos molestarnos en facer unha xestión e en teoría asunto resolto. En teoría porque o buzón pode recibir propaganda sen dirección, o típico buzoneo. E asunto resolto tamén en teoría porque cos gastos asignados de xeito oficial, e podendo enviar de xeito anónimo ou por medios electrónicos a propaganda, estimo que ós partidos impórtalles un bledo (pode substituírse por pepino ou semellante) o que fagamos, xa que en todo caso o que pode é supoñerlles un aforro ó non verse na necesidade de gastar eses cartos. Si, o planeta agradecerao, e iso debera abondar para compensar en parte os risos dos inventores do sistema...

Ningún comentario: