20180404

NOVA QUEIXA DO COLECTIVO POR NUESTRO FARO AO DEFENSOR DEL PUEBLO

O colectivo POR NUESTRO FARO ven de remitir unha nova queixa ao Defensor del Pueblo en base ao seguinte asunto:
A concesión aprobada pola Autoridade Portuaria con data do 15 de Xuño de 2015 comprende seis parcelas que en total suman cincocentos metros cadrados. Aquí inclúese o edificio do antigo faro e outras parcelas colindantes. A Illa Pancha ten 4300 metros cadrados de superficie cuberta por un manto vexetal, e ate 10 000 incluíndo o que son rochas mais ou menos accesíbeis.
A vixente lei de de Puertos del Estado, no artigo 83, estipula as condicións para facer concesións por vía directa ou por concurso aberto. Unha das condicións para facer unha concesión por via directa é que os terreos da concesión teñan unha extensión menor de 2500 metros cadrados.
No caso da Illa Pancha, sobre o papel, cúmprese esta previsión, sen embargo na práctica atopámonos ca seguinte situación:
1.- Non existe ningún valado, cinta indicativa ou medida similar que impida o paso á totalidade da illa aos usuarios da instalación hostaleira, nin tampouco nas condicións da concesión se especifica ningunha limitación neste senso.
2.- Os veciños e visitantes non teñen acceso á illa se non son usuarios dos apartamentos.
3.- A ponte e o camiño que chega ate os apartamentos non están incluídos na concesión, debendo suliñarse que os veciños e visitantes non están autorizados a facer uso destes espazos.
4.- Nas redes sociais existen fotos e vídeos onde pode apreciarse a presencia de persoas fora do cincocentos metros cadrado concedidos, mesmo os coches deben pasar necesariamente pola ponte e máis o camiño, como dixemos non incluídos na concesión.
En consecuencia entendemos que se ben dende o punto de vista formal a concesión é inferior a 2500 metros cadrados, na práctica esténdese á totalidade da Illa. Polo tanto solicitamos ao Defensor que se estude se a medición feita pola Autoridade Portuaria no intre da concesión se axusta as condicións esixidas pola lei de Puertos.

Ningún comentario: