20180105

Sensacionalismo meteorolóxico

Hoxe, cinco de xaneiro, o día no que desfilarán os magos, todo engano por unha causa que comezou sendo boa pero transmutouse ata chegar ó consumismo (que non ó comunismo) vía inflación, téntame sentirme tamén contaxiado de algo parello. Probo coa inflación nas novas, en algo que non é a primeira vez que aparece no blog, a temperie. Pero tamén, mantendo o esprito inicial, o atinguirme á verdade. Ben, aí vai:
Este ano xa se asegurou como o de entrada máis cálida no que levamos de século en Ribadeo. Como amosa a gráfica abaixo, por segundo día consecutivo a temperatura media no ano é a máxima secular, sobrepasando en case dous graos á máxima seguinte, 2003, que mantivo o seu trono os dous primeiros días, e que levaba xa 14 anos ostentándoo...

Ningún comentario: