20170209

Asemblea de O Tesón 20170204


Corto e pego o borrador da acta da última asemblea de O Tesón:
Asemblea Xeral ordinaria da Asociación de Veciños O Tesón

Salón de Actos Casa do Mar, 20170204, 20:00, con asistencia de 6 socios.Ó estar a asociación nunha situación previa á súa disolución, a orde do día consta de un único punto:

1.Futuro da Asociación.

Para información dos asistentes, lése a convocatoria, que se reproduce a continuación (e que non foi enviada ós domicilios, senón por correo electrónico e subministrada ós medios):

Pola presente, convócase a tódolos socios de O Tesón á asemblea xeral ordinaria que terá lugar no salón de actos da Casa do Mar o día 4 de febreiro de 2017, sábado, ás 20:00 horas en segunda convocatoria (ás 19:30 en primeira convocatoria, que previsiblemente non se fará por falta de quorum)Está previsto un punto único na orde do día:1.Futuro da Asociación.Como comentario ó único punto, despois de ter pasado un ano de prazo como foi previsto na última asamblea, e ante o feito de que non hai candidaturas á directiva, pero si nos teñen manifestado moitos socios (e mesmo non socios) un apoio para a continuidade, estanse estudando diversas posibilidades, como continuar a situación actual de xeito indefinido, editar un novo libro de tema ribadense, etc, algo que queremos consultar a quen teña a ben asistir.En Ribadeo, a 15 de xaneiro de 2017

O Presidente,

Francisco J. CamposDesenvólvese a sesión estando todos as asistentes de acordo en procurar unha fórmula para evitar a disloución.

Arturo Linares reitera que el non quere seguir en ningún posto de responsabilidade, autoexclíndose de calquera directiva que se poda formar.

Rocío Botana indica que se é posible, ela tamén prefire non formar parte dunha nova directiva.

Incorporaríase á directiva José Ángel Salvatierra Rico.

Acórdase non pasar cotas polo momento, ao menos ata ir normalizando a situación.

Acórdase reconstituír a directiva para seguir funcionando, se ben con actividade reducida, empregando a estrutura da asociación cos mesmos obxectivos que ata o momento constan nos estatutos, para o que é necesario unha redistribución de cargos e revisar as sinaturas da conta bancaria.

Asemade tamén se acorda a publicación en canto esteña preparada a edición, dunha obra de José Mª Rodríguez, a repartir entre os socios.

Ás 20:40 dase por concluída a Asemblea.

Ningún comentario: