20170127

450 € por terraza

De media, cada unha do aproximadamente medio centenar de terrazas (en xeral, zonas de ocuapción de rúa) ocupando as rúas de Ribadeo costará este ano 2017 uns 450 €, supoñendo para o concello uns 23 000 €, segundo dato da prensa de hoxe.
Claro que, coa moi diferente ocupación que fai cada local da rúa, haberá tamén grandes diferencias entre os pagos duns e outros locais.

O tema das terrazas tense tratado no blog moitas veces de diferentes formas, facéndome eco de O Tesón ou de xeito individual, relacioando co espazo ocupado ou coa falta de espazo libre... : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... n

Ningún comentario: