20161121

Matraca: faros

Ficha técnica do faro da illa Pancha en Faros de España

A cantidade de mentiras, erros, informacións sesgadas, anuncios disfrazados... sobre o tema do faro da illa Pancha fan que un día si e outro tamén me atope con material para publicar no blog, aínda que tente reter a información para que non sexa un blog monotema.
Un resume dalgunhas das últimas novas e información atopadas esta fin de semana:
- En Instagram pódese atopar, colgada de hai dous días, unha foto da illa Pancha tratada, con 5 estrelas sobreimpresas, e o seguite comentario: "Mañana escucharemos las experiencias de alojamientos en faros de Noruega, Sudáfrica, Irlanda, Escocia e Inglaterra, en la Jornada 'El faro como destino: La experiencia internacional'. 📷 Faro Illa Pancha, Lugo
[ENG]: We are hearing tomorrow the experiences of accommodations in Norway, South Africa, Ireland, Scotland and England's lighthouses in the Conference 'The lighthouse as a destination: The international experience '. 📷 Illa Pancha lighthouse, Lugo, Galicia "
Coido que se lles esqueceron algunhas cousas. entre elas:  1.O hotel non está funcionando. 2.As obras non remataron: non ten estrelas. 3.O proxecto é fortemente atacado por atentar contra a protección que ten a illa, o medio ambiente e a paisaxe, a máis de privatizar un lugar común. 4.Estanse evidenciando diversas irregularidades en todo o proceso dende que s emanifestou a posibilidade legal de convertirse en hotel ata a actualidade. 5.E continuará...
- A conto da información que aparece na imaxe, que é pública, andiven pola páxina de faros de España, pois entre outras cousas alí aparece unha foto do faro da illa Pancha que se me fai coñecida e quería saber a súa procedencia. ó ir a 'Aviso legal' (parte inferior da páxina), da un erro. Non indica que a páxina sexa ilegal, senón máis ben un desleixe pola legalidade.
- Na mesma páxina de faros de España tamén se atopan documentos xerais relacionados coa concesión de faros para actividades hoteleiras. Así, neles podemos atopar cláusulas como: "Según la empresa sea de nueva constitución o que venga desarrollando actividades similares a la del objeto de Concesión (de hotelería y/o hostelería) deberá: 
Empresas que vienen desarrollando actividades similares a la del objeto de concesión (de hotelería y/o hostelería): Deberán acreditar tener dicha experiencia en la gestión de negocio/s de hotelería durante al menos los cinco últimos años mediante la descripción del negocio/s de hotelería y/o hostelería desarrollado/s, servicios y productos ofrecidos y número de empleados. 
Además deberán presentar un compromiso de que al menos el 40% de la plantilla del personal que se va a destinar a la concesión, así como del personal que vaya a ocupar la gerencia tendrá una experiencia de los últimos cinco últimos años, en la gestión de negocio/s de hotelería y/o hostelería."
O anterior indica que hai xa tempo que debería ter asegurado o contrato do 40% do persoal, asegurando a súa experiencia. Algo que non casa coas afirmacións verquidas polo Progreso no artigo comentado na entrada anterior, titulada 'contrainformación'. Dicíase alí que estaba a procurar 3 persoas para o hotel. Porcentaxes en man, se son 3 empregos, máis dun (ou sexa, 2) deberan estar xa previstos... Só e unha das moitas implicacións sobre as que hai contradicións de cumprimento nos documentos que aparecen na web de faros de España, sección de Normativas e Procedementos.
- A autorización do concello é para 'obras de reforma interior. As 'obras de reforma interior' seguintes?
Escavación arredor do edificio.
A terra escavada.
Segue a escavación.
No dintel, desbarbadora e mazo para ampliar o paso en altura.
Coido que se van acumulando detalles e detalles. Aínda que pretendan que os que procuramos eses 'detalles' sexamos os malos da película. O dito: continuará. E para remarcalo, anexo a continuación o que deixei como comentario hoxe mesmo no artigo de ABC "El primer faro convertido en hotel en España abrirá el próximo mes de enero", como resposta ó recollido como declaracións do sr. Llorca, 'máximo responsable da política portuaria no noso país':
Mentira. En el grupo ‘Por Nuestro Faro’ estamos demostrando que muchas de las afirmaciones que se están haciendo para propiciar una privatización encubierta del faro de illa Pancha son mentira. Desde junio del año pasado, en 6 meses tendría que estar terminada la obra. Aún no lo está hoy, y no pasa nada. Las declaraciones del promotor a periódicos muestran que las condiciones se están incumpliendo: un ejemplo, la contratación de personal, publicitada como de tres personas, sin condiciones, cuando en las condiciones generales está especificado que el 40% del personal debe tener 5 años de experiencia, algo que debía estar ya asegurado el año pasado según esas mismas condiciones. El permiso de obra indica que las obras serán de reforma interior. Fotos ya colgadas en la red muestran que se está actuando en el exterior. Puertos publicita una foto donde se ven 5 estrellas sobre la imagen de la isla, como si allí hubiera un hotel de 5 estrellas. Pero las obras acaban de empezar. No es un poco prematuro? Casi tanto como cuando en enero una revista de difusión hostelera (La Alacena Roja) daba ya por abierto el hotel, con fotos de su interior y una ‘excelente’ bodega, en un hotel que, por cierto, no llevará ni cafetería. Si, parece que se quiere usar la isla Pancha como propaganda para impulsar el plan previsto para el resto de los faros ‘cueste lo que cueste’, y se dice que no es privatización, cuando la electricidad del faro en funcionamiento va a depender del particular concesionario, como especifica el mismo contrato en sus condiciones.
“Porque la gente que decide sólo da valor a lo que puede comprar” era la explicación que el viñetista SAN, en una viñeta de ya hace tiempo, daba a la privatización de los faros. La explicación sigue vigente y nuestro movimiento, también.

Ningún comentario: