20161010

Modificación a RPT do concello de Ribadeo (Relación de Postos de Traballo)

Estou un pouco despistado. Sae publicado no BOP do día 6 unha modificación da relación de postos de traballo do concello de Ribadeo, afectando a catro postos, incluíndo datos sobre salarios e ocupación, en relación a postos tan salientables como o Xefe da Policía Local, e a situacións como creación de postos ou sentencias xudiciais, e non vexo nada nas novas dos medios ordinarios. Será en parte porque as modificacións levan xestándose xa tempo, mais non deixa de ser agora cando pasan a ser efectivas.
Ah! Por certo, tamén está exposto ó público por 15 días o padrón de cobro de taxa de auga en agosto.
... cousas que non aparecen na e-administración...
Ningún comentario: