20160907

Unha curiosidade sobre as festas (en Ribadeo e en calquera concello)

Aínda que os datos están retrasados (non corresponden a este ano), o poder comaprar o que 'inviste' cada concello nas festas, en total e per cápita, non deixa de ser unha curiosidade. Os datos que aparecen para Ribadeo:

Ningún comentario: