20160923

Equivócome?

Por favor, compara as tres fotos e di se o diario asturiano está empregando unha foto das catedrais, que non son Asturias, sen dicilo que o son e tentando disimulalo para promocionarse. Estou equivocado?

Ningún comentario: