20160715

Se non sufriran ataques, non estaría a publicar isto

Hai 32 fotos. Vai a metade, 16, agrupadas por soporte (4 soportes). Se as imaxes non foran maltratadas, case seguro que non lles daría difusión.
Ningún comentario: