20160715

Actualización sobre a illa Pancha

As cousas están transcorrendo rápido estes días. Queda aquí só un recorte a modo de comunicación de hoxe, aínda que non sexa nada novo.
"O substancial de este asunto é que o alcalde ven actuando de maneira partidista dende que este expediente entrou no concello, primeiro non anunciando o proxecto aos veciños, segundo disimulando o máis posible a exposición pública se a houbo, terceiro apoiando abertamente o proxecto cando declarou (diario El Pais do 26/4/15) que era "un premio para Ribadeo", cuarto negando que o concello dera un informe favorable antes da aprobación polo Consello de Ministros, quinto negando a consulta do expediente aos colectivos solicitantes, sexto facilitando a tramitación duns informes dudosísimos e con estraños cambios do prantexamento inicial e últimamente non respostando ao valedor do pobo galego. O alcalde de Ribadeo afirma que non pode facer nada pero cando se coñeceu o proxecto de instalar un galpón no porto de Figueirúa, en febreiro de 2008, convocou un pleno no mes de maio e propuxo a rexeita daquel proxecto ainda antes de que houbese nengún documento ou proxecto técnico oficial. Nas hemerotecas están estas frases: ..."nos somos representantes de todo o Concello e temos que conxugar moitos máis intereses que só os do porto de Mirasol... miramos polo turismo, polos aspectos medioambientais, pola conservación do casco vello... E parécenos que algo así, tal como está plantexado é unha temeridade..." Esto era no 2008, no 2016 parece ser que xa non hai que preocuparse polo turismo e mesmo non importa destragar a Illa Pancha, non hai que preocuparse polos aspectos medioambientais e sobre todo non hai que informar aos veciños, non vaia ser que teñan unha opinión discrepante. O colectivo Por Nuestro Faro está recibindo infinidade de apoios nestes dias e recollendo numerosos mensaxes que nos animan a seguir adiante."
Non se trata dun debate técnico sobre a legalidade da concesión de licencias: iso non é o que importa. Aínda así sobre a licenza hai a posibilidade do recurso por interese xeral e o contencioso.
E unha cousa máis: os viciños non van ter acceso...
O Faro da Illa Pancha, sobre un negativo dun cadro das figuras de faros emitidas por El Progreso hai uns anos. Parece que os faros estiveran a desaparecer...

Ningún comentario: