20150608

Nota de prensa da AVV O Tesón


Nota de prensa
20150608

Unha illa símbolo do pobo

Dende a directiva da AVV O Tesón vemos con preocupación unha nova privatización do común. Parece que xa se ten esquecido non só a existencia dos bens comúns, de todos e para todos, senón tamén algún que outro episodio ilustrativo, como o establecemento que se pode ver na zona das Catedrais. A illa Pancha, un ben común ademais de estar en zona de especial protección de aves (ZEPA) e lugar de interese comunitario (LIC), incluído na Rede Natura 2000, e de xeito evidente, 'ó pé do mar', e polo tanto, tendo que ver a lei de costas, vai ser cedido para a súa explotación particular.
Estamos a falar dun lugar que está vedado na actualidade para paso de ribadenses e turistas e que vai ser arrendado, co que se abrirá ó paso dun xeito que non se abriu mentres foi público e exerceu como tal. Fálase de beneficio económico sen contar que xa o está producindo, aínda nas actuais condicións, como atractivo turístico. Fálase do edificio do faro, pero cremos que non se pode separar da explotación da illa enteira. Fálase de que todo seguiu os cauces legais, e non dubidamos de que, de xeito inexplicable para nós, teña informes positivos ata do concello ou medio ambiente. Fálase de que xa ven de atrás, de hai un ano, e é certo, sabemos quen en agosto do ano pasado atopábase na entrada do concello, no medio de diferentes papeis ('papelexada') un escrito anunciando un prazo de trinta días para o recurso; só que o escrito era de maio, que saibamos non se lle deu outra publicidade e había que procurar a documentación in situ en Ferrol. Nesas circunstancias, xa non sabemos se se fala nin de transparencia nin de participación, cousas que si se usaron na campaña electoral.
A día de hoxe, unha vez instalada a polémica (e non só en Ribadeo), seguimos sen saber como actuou o concello. Na liña doutros informes que se descoñecen, preguntámonos que informe enviou, en que termos, porque queremos saber.
Non escoitamos nada sobre o faro na campaña electoral -pode que se nos pasara por alto-, por iso tamén pedimos de xeito público ós representantes no concello unha definición e unha explicación.
Remata de coñecerse que outro faro, o de San Antoni, en Alicante, foi indultado do decreto que implica ó faro e illa Pancha. Naquel caso, a protesta comezouse moito antes, é certo, e tamén o é que o faro tiña da súa parte ó concello, que rexeitou de xeito unánime o convertilo en hotel. Con ese apoio, non só se ía a realizar unha manifestación para o día seguinte do indulto, senón que está planificado aproveitalo para actividades para todos. Por certo, no caso alicantino íase pagar o triplo que no caso da illa Pancha polo aluguer: alí, 2500 €/mes. Aquí, polo que parece, non se pensou en facer nada máis que dalo en aluguer canto antes. 
Dous faros, unha ría
 ---
Nota: polo que parece, o aluguer é de 15 600 e/ano. 

Ningún comentario: