20150621

Bandera católica e a ribadense Torre dos Moreno

A un ano da celebración do centenario da Torre, unha lectura para un domingo: a portada de 'Bandera Católica' onde sae a primeira referencia á Torre dos Moreno. Estaba cargada en 'Publicado en Ribadeo' antes de verme obrigado a deixar o sitio; agora está no repositorio de Issuu, dun xeito tamén accesible para a descarga: http://issuu.com/agremon/docs/banderacatolica_19160901_1

E tamén a segunda páxina: http://issuu.com/agremon/docs/banderacatolica_19160901_2

Ningún comentario: