20140805

Límites

Hai pouco tempo atopei unha pequena comitiva de xente do concello que estaba a discutir sobre unha extensión na rúa dun local. Ó día seguinte atopábanse as terrazas da zona centro limitadas por esquinas pintadas no chan.
Dende que veu algo de bo tempo lévanse escoitando queixas sobre o espazo libre para circular polas rúas. Estas pintadas acotan o terreo e axudan á delimitación, ó tempo que facilitan ver se se transgrede o límite ou non. Non me lembro de telas visto antes en Ribadeo aplicadas á hostalería (si no mercado limitando os postos), aínda que auguro que terán longa vida e mesmo que poidan no futuro non só ter un límite en ángulo senón tamén toda a liña do cadro alugado a cada establecemento.
Hai anos (5!), O Tesón xa tiña feito algunha pregunta ó pleno sobre o tema, e dende aquela non mellorou moito o tema:
2011
2009

Ningún comentario: