20140606

Nota de AGE Ribadeo sobre os datos do caso Pokemon en Ribadeo


Pasa a publicar unha nota de prensa de AGE Ribadeo sobre os datos do caso Pokemon en Ribadeo:
"
O pasado xoves 29 de maio o suplemento A Mariña do Progreso publicou unha información sobre a que cómpre desfacer todas as dúbidas. Dise nela que técnicos implicados na adxudicación a Aquagest dunhas obras de urbanización foron invitados pola empresa meses despois a ver un partido da Champions League en Barcelona -entrada en zona VIP, viaxe e hotel pagos-. A información inclúe a transcrición de mensaxes internos de Aquagest tan significativos coma “El alcalde no irá al partido del Barcelona y en su lugar asistirán dos técnicos municipales” ou “nos interesa que puedan asistir, ya que se están portando muy bien con la empresa.

A resposta do alcalde de Ribadeo ante esta información non a que esperabamos desde a esquerda transformadora. Máis ben a que adoitan ofrecer os representantes doutras formacións da vella política, referindo que se enterou pola prensa, que polo de agora non hai ningún técnico imputado, que o concello non ten medios para investigalo e que vai esperar que remate o procedemento xudicial (que pode demorarse varios anos) para tomar medidas. Cómpre lembrar que o alcalde o xefe de persoal do concello, responsable polo tanto de que os traballadores cumpran as súas obrigas, e que aceptar agasallos en razón do cargo que se ostenta é ilegal.

A maiores, dado que a empresa Aquagest factura aos ribadenses preto de 1,5 millóns de euros ao ano por un servizo que é obxecto de queixas frecuentes pola mala calidade da auga e polos elevados mínimos de consumo das nosas facturas, un caso coma este pode achegar dúbidas sobre se o Concello esta defender axeitadamente os intereses da veciñanza fronte aos da concesionaria.

Desde Alternativa Galega de Esquerda en Ribadeo pedimos unha resposta nidia do grupo de Goberno, e principalmente do alcalde na súa calidade de xefe de persoal. Urxe aplicar a transparencia e deixar claro que as forzas da corporación municipal -polo de agora ao parecer calan todas-, non pechan os ollos ante estes asuntos. Nos consideramos preciso que:

- Se esixa aos responsables de Aquagest toda a información sobre agasallos e convites outorgados aos técnicos municipais e darlla a coñecer aos veciños.
- Se abra un expediente para aclarar por completo o asunto e sancionar as condutas inapropiadas se as houbese.
- Se auditen os custos de xestión do servizo e o prezo da auga acordado con Aquagest, incluído unha comparación cos doutros concellos da bisbarra e, se os houbera, con xestión directa do servizo.
- E máis abrir o debate das opcións cara a mellora da calidade da nosa traída e analizar esquemas de facturación máis xustos e que fomenten o aforro e a sostibilidade do sistema.

Alternativa Galega de Esquerda en Ribadeo"

Ningún comentario: